almindeligt_tandeftersyn

Ved behandling af parodontose, skelner man mellem almindelig og udvidet behandling. En udvidet behandling er nødvendig, hvis der er tale om fremskreden parodontose.

Hvad er paradontose?

Parodontose er en folkesygdom, som de fleste får på et eller andet tidspunkt i livet. Parodontose giver sjældent symptomer og kan ikke ses. Normalt kommer paradontose langsomt med årerne, men selv efter årelang kamp ender rigtig mange desværre alligevel med at blive tandløse af sygdommen.

 

Hvordan forebygger man paradentose?

Al forebyggelse sigter mod fjernelse af bakteriebelægninger på tænderne, som er årsag til betændelsen i tandkød og knogle. Forebyggelse sker derfor primært i forbindelse med den daglige mundhygiejne i hjemmet efter anvisning fra tandplejer eller tandlæge. Information om kostvaner er også vigtig.

 

Vil du vide mere om paradentose-behandling?

Kontakt os i dag og få en snak. Jo før, jo bedre.